Fundacja dla Wolności to niezależna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie.

W centrum naszych zainteresowań są cudzoziemcy i to do nich adresujemy najważniejsze działania. Uważamy, że stosunek do przyjezdnych jest miarą naszego człowieczeństwa. Promujemy różnorodność kultur i światopoglądów. Działamy też na rzecz integracji i podniesienia szans innych grup zagrożonych wykluczeniem.