Sport. Integracja. Edukacja międzykulturowa.

Przekaż 1% dla dzieci uchodźców

Fundacja dla Wolności to niezależna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie.

Chcemy żyć w sprawiedliwym i otwartym społeczeństwie, szanującym na równi wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci czy wyznania.

Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji. Promujemy różnorodność kultur i światopoglądów. Działamy na rzecz integracji i podniesienia szans grup zagrożonych wykluczeniem.

W centrum naszych zainteresowań są cudzoziemcy. Coraz więcej osób na całym świecie, z różnych powodów, szuka nowego domu. Uważamy, że stosunek do przyjezdnych jest miarą naszego człowieczeństwa. Wspieramy potencjał i dbamy o szanse uchodźców i ich dzieci. Nasze działania zostały opracowane tak, by w kompleksowy sposób wzmocnić ich potencjał, poczucie bezpieczeństwa i szanse na prawidłowy rozwój.

Szukamy rozwiązań, które przygotowują osoby wkraczające w dorosłość do rozumienia odmienności. Pokazujemy im korzyści płynące z postawy nastawionej na współpracę, uczymy ich odpowiedzialności za przyszłość. Inspirujemy do krytycznego myślenia i sami uczymy się od nich kreatywności. Włączamy Polaków we wspólne działania na rzecz migrantów. Uczymy wychowawców i trenerów jak zmieniać swoje otoczenie.

Kładziemy duży nacisk na aktywność fizyczną – jedno z najbardziej niedocenianych w Polsce narzędzi zmiany społecznej. Sport pełni ważną rolę kulturową i daje poczucie przynależności. Wspólna pasja, emocje i uniwersalne reguły tworzą naturalne warunki do łączenia ich z działaniami edukacyjnymi, przełamywania uprzedzeń i szukania wspólnego języka dla różnych grup. Jesteśmy polskim liderem w zakresie innowacyjnych metod integracji łączących sport z innymi dziedzinami życia.