Sport. Integracja. Edukacja międzykulturowa.

Przekaż 1% podatku dzieciom uchodźców

O nas

Fundacja dla Wolności to niezależna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie. Chcemy żyć w sprawiedliwym i otwartym społeczeństwie, szanującym na równi wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci czy wyznania. Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji. Promujemy różnorodność kultur i światopoglądów. Działamy na rzecz integracji i podniesienia szans grup zagrożonych wykluczeniem.

Integracja

W centrum naszych zainteresowań są cudzoziemcy. Coraz więcej osób na całym świecie, z różnych powodów, szuka nowego domu. Uważamy, że stosunek do przyjezdnych jest miarą naszego człowieczeństwa. Wspieramy potencjał i dbamy o szanse uchodźców i ich dzieci. Nasze działania zostały opracowane tak, by w kompleksowy sposób wzmocnić ich potencjał, poczucie bezpieczeństwa i szanse na prawidłowy rozwój.

Edukacja

Szukamy rozwiązań, które przygotowują osoby wkraczające w dorosłość do rozumienia odmienności. Pokazujemy im korzyści płynące z postawy nastawionej na współpracę, uczymy ich odpowiedzialności za przyszłość. Inspirujemy do krytycznego myślenia i sami uczymy się od nich kreatywności. Włączamy Polaków we wspólne działania na rzecz migrantów. Uczymy wychowawców i trenerów jak zmieniać swoje otoczenie.

Sport

Kładziemy duży nacisk na aktywność fizyczną – jedno z najbardziej niedocenianych w Polsce narzędzi zmiany społecznej. Sport pełni ważną rolę kulturową i daje poczucie przynależności. Wspólna pasja, emocje i uniwersalne reguły tworzą naturalne warunki do łączenia ich z działaniami edukacyjnymi, przełamywania uprzedzeń i szukania wspólnego języka dla różnych grup. Jesteśmy polskim liderem w zakresie innowacyjnych metod integracji łączących sport z innymi dziedzinami życia.

Wspieraj nas!


Aktualności

Etnoliga 16

Zapraszamy do udziału w 16. edycji Etnoligi - międzykulturowego turnieju piłkarskiego. W rozgrywkach mogą brać udział drużyny amatorskie złożone z…

Refugees Inspire

Wystartował nasz nowy międzynarodowy projekt INSPIRE! Chcemy zbadać potrzeby aktywności sportowej wśród uchodźców, rozpoznać oczekiwania klubów co do pracy z…

Kontakt

Fundacja dla Wolności

+48 502070701
info@fundacjadlawolnosci.org
ul. Angorska 19/U-1
03-913 Warszawa, Polska

KRS: 0000224819
NIP: 1132531901
REGON: 140021410