Nasza misja

Działamy na rzecz równości wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci czy wyznania.

Fundacja dla Wolności to niezależna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego zarejestrowana w Warszawie w 2004 r. Trzy lata później otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

W centrum naszych zainteresowań są cudzoziemcy i to do nich adresujemy najważniejsze działania. Uważamy, że stosunek do przyjezdnych jest miarą człowieczeństwa. Promujemy różnorodność kultur i światopoglądów. Działamy na rzecz integracji i poprawy sytuacji uchodźców, migrantów, kobiet i innych grup zagrożonych wykluczeniem.

Sport

Aktywność fizyczna to jedno z najbardziej niedocenianych narzędzi zmiany społecznej. Sport pełni ważną rolę kulturową i daje poczucie przynależności. Wspólna pasja, emocje i uniwersalne reguły tworzą naturalne warunki do łączenia ich z działaniami wychowawczymi. W fundacji wykorzystujemy przede wszystkim piłkę nożną do przełamywania uprzedzeń i szukania wspólnego języka dla różnych grup. W naszych działaniach akcentujemy zasady fair play i pokazujemy sposoby przeciwdziałania dyskryminacji.

Integracja

Jednym z największych wyzwań współczesności jest integracja migrantów. Coraz więcej osób na całym świecie, z różnych powodów, szuka nowego domu. Ich prawidłowe funkcjonowanie w nowym kraju utrudniają bariery kulturowe, językowe, prawne i psychologiczne. W fundacji staramy się przede wszystkim pomagać tym najsłabszym – dzieciom uchodźców. Nasze działania zostały opracowane tak, by w kompleksowy sposób wzmocnić ich potencjał, poczucie bezpieczeństwa i szanse na prawidłowy rozwój.

Edukacja międzykulturowa

Kluczowym warunkiem powodzenia naszych starań jest stosunek Polaków i Polek do cudzoziemców. Dlatego kładziemy duży nacisk na edukację międzykulturową. Włączamy Polaków we wspólne działania na rzecz migrantów, ale też uczymy lokalnych liderów, wychowawców i trenerów jak zmieniać swoje otoczenie, by sprzyjało tolerancji i integracji.