Polityka prywatności

Wstęp

Administratorem wszelkich danych przetwarzanych na tej stronie internetowej jest Fundacja dla Wolności z siedzibą w Warszawie (00-364) przy ul. Ordynackiej 9. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: info@fundacjadlawolnosci.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania umów i świadczenia usług, komunikacji z beneficjentami i darczyńcami oraz sprawnego zarządzania naszymi serwisami i są wykorzystywane wyłącznie w tych celach.

Strony internetowe

Podczas wizyty na naszych stronach zbierane automatycznie są takie dane użytkowników, jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszych stron. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze serwisy. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie wymagamy rejestracji i nie zabiegamy o identyfikację, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter podejmowanej czynności, czyli np. w przypadku przekazywania darowizny.

Pliki cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka). Pliki te nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszych serwisów ani śledzenia ich nawigacji. Każdy użytkownik strony może blokować i ograniczać instalowanie plików cookie np. za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenach fundacjadlawolnosci.org i etnoliga.org. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie.

Dane beneficjentów

Uczestnicy naszych działań mogą być proszeni o podanie dodatkowych informacji o sobie, takich jak numer telefonu, e-mail, płeć czy obywatelstwo. Podanie tych danych odbywa się poprzez formularze rejestracyjne on-line lub papierowe i jest całkowicie dobrowolne, choć odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości udziału w projekcie. Dane beneficjentów są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji oraz sprawnego zarządzania projektami i nie są nigdy przekazywane innym podmiotom, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów.

Dane uczestników mogą być udostępniane innym uczestnikom o ile zostanie na to udzielona każdorazowo osobna zgoda. Podanie danych podczas ewaluacji (także współpracującym z nami podmiotom) jest dobrowolne, nie wiąże się z brakiem możliwości udziału w projekcie, a same dane nigdy nie są publikowane w sposób umożliwiający identyfikację z konkretnymi osobami.

Ochrona wizerunku

W trakcie prowadzonych działań często prowadzimy ich dokumentację fotograficzną lub filmową. O ile zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, jak np. publiczna impreza, o tyle w przypadku portretów i zbliżeń twarzy każdorazowo występujemy o osobną zgodę.

Dane osób wspierających nas darowiznami

Możesz wspierać Fundację dla Wolności finansowo, przekazując darowizny przelewem na rachunek bankowy, poprzez system Paypal lub system PayU, który obsługuje płatności online w polskich bankach i za pośrednictwem kart płatniczych.

Rachunek bankowy

W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości). Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za wsparcie. W tym samym celu wykorzystujemy również adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny.

PayPal i PayU

W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayPal lub PayU stosowane są osobne regulaminy, w których prosimy o m.in. podanie imienia i nazwiska, kwoty darowizny, a także adresu lub adresu e-mail, które są konieczne do technicznej obsługi płatności, a także do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania podziękowania za wsparcie.

Dane osób przekazujących 1% podatku

Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Są to: imię i nazwisko podatniczki lub podatnika, adres, wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka/-ki – w przypadku wspólnego rozliczania podatku – oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Dane przetwarzamy – na podstawie uzasadnionego interesu – w celu podziękowania za wsparcie.

Przechowywanie danych

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na komputerach biurowych, wynajętym serwerze, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych: poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania zewnętrznej firmie rachunkowej, która prowadzi obsługę księgową Fundacji (dotyczy to danych osób wspierających nas darowiznami). Podmiot ten działa na podstawie umowy powierzenia i na równi z nami jest zobowiązany do ochrony danych osobowych.

Prawa właścicieli danych

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom wspierającym nas darowiznami, osobom przekazującym 1% podatku), mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane. Umowy (np. darowizny) można wypowiedzieć na zasadach określonych w prawie lub w samej umowie. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać. W tych dwóch przypadkach (gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy lub zgody) osoby, których dane przetwarzamy, mają też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej pod adresem www.fundacjadlawolnosci.org/polityka-prywatnosci.