Mobilni wychowawcy międzykulturowi

Od stycznia tego roku Fundacja dla Wolności prowadzi na terenie Warszawy działania mobilne, nakierowane na wsparcie procesu integracji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji w lokalnych społecznościach. Nasi wychowawcy regularnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez warszawskie placówki wsparcia dziennego oraz świetlice szkolne, wspierając obecnych tam uczestników pochodzących z innych krajów jak i ich polskich rówieśników.

Długoterminowa współpraca podjęta z wybranymi placówkami ma na celu m.in.:

  • międzykulturowe wsparcie personelu placówek, dzieci z doświadczeniem migracji, oraz grupy stałych uczestników zajęć;
  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, budowanie atmosfery wzajemnego zrozumienia i szacunku, wspieranie dialogu międzykulturowego; 
  • odpowiadanie na potrzeby edukacyjne dzieci z doświadczeniem migracji;
  • diagnozowanie psychologicznych, społecznych i prawnych potrzeb beneficjentów z doświadczeniem migracji.

Nasi wychowawcy mobilni prowadzą działania edukacyjne, pomagają w odrabianiu zadań domowych, zapewniają dzieciom i młodzieży wsparcie psychospołeczne, oraz zajmują się upowszechnianiem kultury włączania, różnorodności i współpracy.

Współpraca

Obecnie współpracujemy z następującymi placówkami:

  • Ogniskiem Wychowawczym TPD Bielany
  • Ogniskiem Wychowawczym TPD Ursynów
  • Centrum Wspierania Rodzin Warszawa Rodzinna „Ognisko Bielany”
  • świetlicą szkolną SP 366 na Białołęce
  • świetlicą szkolną SP 316 na Bemowie

Project is financed within the project Comprehensive protection services and enhanced community-based protection for persons affected by the war in Ukraine and seeking refuge in Poland through Community Centers and mobile outreach activities financed from funds of UNHCR and Danish Refugee Council (nr. of agreement DRC-POL-2023-006).