Fundacja dla Wolności

Chcemy żyć w sprawiedliwym i otwartym społeczeństwie, szanującym na równi wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci czy wyznania.

Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji

Wspieramy uchodźców i migrantów

Promujemy fair play, różnorodność kultur i światopoglądów

Ostatnio na naszym blogu:

  • Wracamy do gry
    Za nami trudny czas. Czy już całkiem za nami? Tego nie możemy być pewni, ale […]
  • Płatny staż dla młodych dziennikarzy/-rek
    Przeciwdziałanie radykalizacji poprzez sport Fundacja dla Wolności realizuje trzyletni projekt YARSPE, który ma na celu […]
  • Oferta współpracy dla ekspertów
    Przeciwdziałanie radykalizacji poprzez sport Fundacja dla Wolności, wspólnie z organizacjami z Niderlandów, Czech, Węgier i […]

Przystanek Świetlica

Futbol łączy ludzi bez względu na kolor skóry, płeć czy religię. To jest piłka, w którą gramy.

Aby integrować migrantów, wzmocnić pozycję kobiet, promować fair play, przełamywać stereotypy i uczyć się od innych.

Kampanie społeczne

Tiszert dla Wolności

Solidarni z Jackiem

21 października