Warsztaty międzykulturowe dla szkół

Bezpłatne zajęcia o migracjach, kulturach i przełamywaniu stereotypów dla szkół podstawowych w Warszawie.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji uczących się w warszawskich szkołach, Fundacja dla Wolności przygotowała bezpłatne warsztaty międzykulturowe dla klas I-VIII oraz szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek.

Warsztaty dla uczniów i uczennic mają na celu poszerzenie ich wiedzy o różnorodności kulturowej, zjawisku migracji i grupach cudzoziemców mieszkających w Polsce. Uczą współpracy i wzajemnego szacunku wśród rówieśników. Pomagają przełamywać stereotypy, wspierają budowanie dobrych relacji między uczniami, radzenie sobie z emocjami.

Podczas szkoleń dla nauczycieli omawiamy teoretyczne aspekty migracji, dzielimy się dobrymi praktykami, materiałami i źródłami wiedzy w pracy z dziećmi.

Informacji na temat projektu oraz dostępnych terminów udziela Martyna Łukaszewska martyna@fundacjadlawolnosci.org.

Fundacja dla Wolności od wielu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami z doświadczeniem migracji m.in. w ośrodkach dla cudzoziemców i szkołach. 


Program współfinansowany przez m.st. Warszawa.