Youth Anti Radicalisation through SPort in Europe (YARSPE) to trzyletni (2020-2022) międzynarodowy projekt, którego główny cel to wzmocnienie młodzieży zagrożonej radykalizacją poprzez działania sportowe i edukacyjne.

Stosujemy wielowymiarowe i proaktywne podejście do radykalizacji i proponujemy międzysektorowe podejście w jej zwalczaniu. O młodych ludziach myślimy w pozytywny sposób – chcemy budować ich poczucie przynależności i tożsamości, zmniejszając izolację i rozwijając umiejętności międzykulturowe. Do współpracy zapraszamy przede wszystkim szkoły, kluby sportowe i lokalne organizacje młodzieżowe.

YARSPE składa się z trzech zasadniczych elementów:

  • badania porównawcze kontekstów krajowych, w tym identyfikacja zagrożonych społeczności i istniejących programów,
  • wzmocnienie kluczowych osób i podmiotów pracujących z młodzieżą, w szczególności nauczycieli, trenerów, edukatorów – poprzez szkolenia i udostępnianie nowych narzędzi,
  • wsparcie zagrożonej młodzieży poprzez organizację autorskich zajęć, w szczególności wykorzystujących aktywności sportowe i rekreacyjne.

Konsorcjum projektu tworzą:

O jakość naszej pracy dba dwójka niezależnych ekspertów, która na bieżąco monitoruje nasze działania, a na koniec przedstawi raport ewaluacyjny.

Bieżące zaproszenia i informacje o projekcie: #yarspe

YARSPE: podręcznik dobrych praktyk [PDF]


Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Sport. Tekst wyraża wyłącznie poglądy autorów i autorek i nie może być utożsamiany z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.