Piłka nożna kobiet* narzędziem zmian

Projekt Fundacji dla Wolności realizowany dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, przy wsparciu grupy nieformalnej K*AP Family i Klubu Sportowego Chrząszczyki.

Na całym świecie piłka nożna jest jedną z najbardziej zmaskulinizowanych dyscyplin sportowych i w Polsce nie jest inaczej. Oznacza to, że w futbolu negatywne zjawiska, takie jak seksizm czy homo- oraz transfobia, są jeszcze bardziej powszechne niż w innych sferach kultury. Powszechne jest wciąż przekonanie, że piłka nożna nie jest miejscem dla kobiet* i osób nieheteronormatywnych, przez co bardzo mało takich osób uprawia ten sport, a jeszcze mniej funkcjonuje na pozycjach trenerskich, sędziowskich, menedżerskich czy eksperckich. Przekonanie to uderza w kobiety* i osoby LGBTQIA* niemal na każdym poziomie: na boisku, trybunach, szatni i ławce rezerwowej, a także w klubach, instytucjach okołopiłkarskich i w mediach. Tym projektem chcemy dać wyraźny impuls do zmian.

Nasze działania kierujemy do kobiet* (tj. do osób z doświadczeniem funkcjonowania w społeczeństwie jako kobiety: ciskobiet, transkobiet, osób niebinarnych, transpłciowych, queer, transmężczyzn) w środowisku piłkarskim. Chcemy zwiększyć dostęp do piłki nożnej dla kobiet* poprzez stworzenie dla nich przestrzeni, w której będą mogły rozpocząć lub kontynuować swoją piłkarską przygodę w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Pragniemy też wzmocnić obecność kobiet* w piłce nożnej w pozycjach technicznych i decyzyjnych. Planujemy również dostarczyć dziennikarkom i dziennikarzom sportowym narzędzie – podręcznik dobrych praktyk – by zachęcić ich do patrzenia na sport (a w szczególności na piłkę nożną) z innej niż tradycyjnie męska perspektywa.

W ramach projektu będziemy wdrażać trzy rodzaje działań:

1. Filar treningowy obejmuje kontynuację autorskiego projektu KS Chrząszczyki „Kobiecą* Akademię Piłkarską” w ulepszonym wydaniu. W ciągu niespełna dwóch lat odbędzie się 96 treningów dla kobiet*. Zajęcia będą bezpłatne i zorganizowane w taki sposób, żeby każda uczestniczka mogła w nich brać udział w pełni, niezależnie od doświadczenia sportowego, stopnia sprawności i innych czynników stanowiących potencjalną barierę. Nowością będzie podział na dwie grupy: podstawową i zaawansowaną. Priorytetem pierwszej grupy będzie, tak jak dotychczas było w ramach K*AP, ułatwienie kobietom* uczestnictwa w grze. Będzie to grupa otwarta także dla zupełnie początkujących zawodniczek. W drugiej grupie postawimy natomiast na rozwój piłkarski, zarówno indywidualny, jak i drużynowy. Uczestnictwo w każdej grupie będzie otwarte i oczywiście dobrowolne, a nadrzędną wartością – otwartość na osoby o różnym doświadczeniu i pochodzeniu (geograficznym i społecznym). Treningi zorganizujemy w ramach pięciu dwu- i trzymiesięcznych cyklów , w zamkniętych halach i na boiskach typu Orlik na świeżym powietrzu.

2. Filar szkoleniowy przewiduje kurs trenerski UEFA Grassroots C dla wybranych członkiń i uczestniczek naszych projektów i grup piłkarskich – K*AP, Chrząszczyki, Etnoliga – oraz warsztaty antydyskryminacyjne dla trenerek i nauczycielek wychowania fizycznego. W ten sposób wzmocnimy teoretycznie i praktycznie kompetencje zarówno sportowe jak i antydyskryminacyjne uczestniczek oraz przekażemy im narzędzia do prowadzenia własnych inkluzywnych treningów. W konsekwencji stworzymy im szansę zostania liderkami zmian.

3. W ramach filaru medialnego opracujemy broszurę pod roboczą nazwą „Standardy mówienia i pisania o kobietach* i osobach LGBTQIA* w sporcie”. Będzie ona z jednej strony zaproszeniem dla dziennikarzy i dziennikarek sportowych do refleksji nad własną praktyką zawodową, a z drugiej – narzędziem dla sportowczyń / sportowców i ich sojuszników do domagania się zmian w narracji o sporcie kobiet* i osób LGBTQIA* w mediach.

Wyniki i podsumowanie projektu przedstawimy podczas konferencji, którą zorganizujemy na jego zakończenie.

Wszystkie działania odbędą się w Warszawie i okolicach między marcem 2021 a październikiem 2022. O działaniach i wydarzeniach będziemy informować (i na nie zapraszać) na bieżąco na naszym blogu oraz w mediach społecznościowych. Czytaj aktualności…


Projekt realizowany dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

(*) Wszystkie osoby z doświadczeniem funkcjonowania w społeczeństwie jako kobiety.