Program Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu

Program finansuje międzynarodowe projekty w zakresie:

  • mobilności edukacyjnej (Akcja 1)
  • współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (Akcja 2)
  • wsparcia w reformowaniu polityk (Akcja 3)
  • program Jean Monnet
  • sportu

W programie bierze udział 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria oraz państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Fundacja dla Wolności od 2007 r. roku jest organizacją akredytowaną i w ramach Programu Erasmus+ (dawniej “Młodzież w działaniu” i “Młodzież”) realizuje projekty w zakresie mobilności młodzieży oraz edukacji dorosłych.

Co Cię interesuje?

Przydatne linki

Erasmus+

Wszystkie prezentowane tu projekty są współfinansowane przez Unię Europejską.
Zawarte na stronie publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko Fundacji dla Wolności.