Erasmus+

Program Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu

Fundacja dla Wolności to organizacja akredytowana w ramach Programu Erasmus+ od 2007 r. Realizujemy międzynarodowe projekty przede wszystkim w dwóch obszarach: współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (Akcja 2) oraz sportu.

Niektóre nasze międzynarodowe projekty sportowe są współfinansowane z funduszu Komisji Europejskiej pod nazwą Pilot Projects and Preparatory Actions. Jest to mechanizm dedykowany w dużej mierze integracji społecznej.

Nasze najważniejsze projekty

Więcej o programie Erasmus+

Jakie państwa biorą udział w programie?

  • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej
  • Wielka Brytania
  • państwa EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego): Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria
  • kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia Północna

Jak zarządzany jest Erasmus+

Rolę Narodowej Agencji Europejskiego Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Natomiast projekty z zakresu sportu (zarówno Erasmus+ jak i Pilot Interventions and Preparatory Actions) są zarządzane centralnie przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) z siedzibą w Brukseli.

Przydatne linki


Wszystkie prezentowane tu projekty są współfinansowane przez Unię Europejską. Zawarte na tej stronie i podstronach informacje odzwierciedlają jedynie stanowisko Fundacji dla Wolności.

Erasmus+ Programme