Gdzie pracujemy

Ośrodek dla cudzoziemców w Warszawie to jedyne miejsce w Polsce, w którym schronienie znalazły wyłącznie kobiety i dzieci ubiegające się o ochronę prawną. Ośrodek podlega Urzędowi do Spraw Cudzoziemców. Jest tu 150 miejsc. Obecnie przebywają tu głównie osoby z Ukrainy, Kaukazu, a także z Azji Środkowej. Mają za sobą traumę migracji, często wojny. Mieszkają w dawnym hotelu robotniczym Targówka Fabrycznego, w otoczeniu magazynów, cementowni i nieużytków. Dzieci idą do szkoły, nie znając języka. Niektóre mają poważne problemy z adaptacją, z nauką, ze swoimi emocjami. Niepewne nawet najbliższej przyszłości, która może ulec zmianie wraz z decyzją administracyjną. Bez prawdziwego domu.

Nasz program

Od 2013 r. prowadzimy w ośrodku świetlicę, w której dzieci uczą się języka polskiego, odrabiają lekcje, bezpiecznie się bawią i rozwijają. Przez cały rok, niemal dzień w dzień, uczymy je różnych umiejętności, organizujemy zajęcia poza ośrodkiem i wycieczki na basen czy do galerii sztuki. Pracujemy w grupie i indywidualnie, z dziećmi i ich mamami. Nasz zespół to trzech pedagogów oraz 5-7 wolontariuszek i praktykantek.

Jak nam pomóc?

Utrzymanie świetlicy to kilka tysięcy złotych miesięcznie. Na książki, gry, materiały edukacyjne, wycieczki grupowe, warsztaty specjalistyczne i integrację z polskimi kolegami. A także na wynagrodzenia pedagogów, którzy pracują z dziećmi kilkadziesiąt godzin tygodniowo. Koszty te w dużej części finansujemy z dotacji publicznych, ale niemal połowę budżetu musimy zapewnić sami. Dlatego bardzo potrzebujemy wsparcia osób i firm, którym bliska jest nasza misja. A ta trwa bez względu na środki – nie możemy zostawić dzieci.

Przekaż darowiznę

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 50,00zł

Ustaw zlecenie stałe

Regularne, nawet niewielkie kwoty pomagają nam opłacać bieżące koszty działań.
Zlecenie stałe możesz ustawić w serwisie internetowym swojego banku.
Fundacja dla Wolności
ul. Angorska 19/U-1, 03-913 Warszawa
Nr konta: 48 2130 0004 2001 0456 9679 0001
Bank: Volkswagen Bank Polska S.A.

Pamiętaj!

Każda osoba może odliczyć darowiznę od dochodu i zapłacić mniejszy podatek (osoba fizyczna może odliczyć kwotę do 6% rocznego dochodu, osoba prawna – do 10%).

Zostań wolontariuszką/-em

Organizuj zajęcia dla dzieci razem z nami! Szukamy osób, które posiadają konkretne umiejętności i chcą się nimi podzielić. Może to być taniec, sztuki walki, origami, drama czy wspólna zabawa przy grach planszowych. Jeśli chcesz pomagać w odrabianiu prac domowych zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16-18. Zapewniamy przygotowanie merytoryczne i wszelkie wsparcie, ale musisz być osobą samodzielną, która lubi dzieci i najlepiej, jeśli masz już doświadczenie w takiej pracy. Możesz włączyć się indywidualnie lub z przyjaciółmi, pracować w świetlicy lub zaprosić nas na zajęcia gdzie indziej. Ze względów psychologicznych, formalnych i organizacyjnych nawiązujemy współpracę tylko z osobami, które mogą się zaangażować regularnie: co najmniej raz w tygodniu przez minimum 3 miesiące.

Przekaż darowiznę rzeczową

Potrzebne są przede wszystkim bilety autobusowe, zabawki, książki, gry edukacyjne, materiały plastyczne i biurowe.

Współpraca