Zmień kraj, idź na wybory

Kampania profrekwencyjna

21 października 2007 r. odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Z inicjatywy grupy organizacji pozarządowych i agencji reklamowych zawiązana została koalicja na rzecz podniesienia frekwencji wśród młodych ludzi. Koalicja działała pod nazwą 21pazdziernika.pl.

video: Tomek Sikora

Z inicjatywy naszej fundacji powstały naklejki-strzałki wskazujące kierunek do punktów wyborczych. 50 tys. naklejek zostało rozesłanych do uczniów-wolontariuszy z 700 szkół w całej Polsce.

Partnerzy: Fundacja Batorego, PKPP Lewiatan, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Projekt: Polska, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Instytut Spraw Publicznych.