Wolna Białoruś

W marcu 2006 r., przed wyborami prezydenckimi w Białorusi i jeszcze przed sformalizowaniem Inicjatywy „Wolna Białoruś”, przygotowaliśmy ulotkę informującą o sytuacji ekonomicznej i społecznej w tym kraju. Wydaliśmy ją w 50 tys. egzemplarzy i rozdaliśmy w Grodnie, Mińsku i na Podlasiu.

Chociaż dyktatura Łukaszenki trwa i w Białorusi miały miejsce inne ważne wydarzenia polityczne, to tamte wybory udowodniły, że jest możliwe przełamanie monopolu informacyjnego władzy. Coraz więcej obywateli tego kraju chce głosować w zgodzie ze swoim sumieniem i jest gotowa bronić tego wyboru. Mamy nadzieję, że ulotka była małą cegiełką, która przyczyniła się do tego stanu rzeczy. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję.