Warsztaty

Dla dzieci

Dla dorosłych

Cztery strony świata

Dla kogo? Dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1-3)
Czas: 2 godz.
Cena: 600 zł*

Warsztaty prowadzone są w oparciu o metodologię nauki przez zabawę i doświadczenie. Są to gry ruchowe, zabawy w grupach, zajęcia plastyczne i manualne, rebusy, krzyżówki oraz quizy. Specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń uczy dostrzegania podobieństw i różnic między kulturami, sprzyja zadawaniu pytań i demontowaniu stereotypów. Atutem zajęć jest możliwość spotkania z obcokrajowcem, który prowadzi zajęcia w parze z pedagogiem.

Czego nauczą się dzieci?

 • zdobędą podstawowe informacje na temat wybranej kultury
 • poznają alfabety i podstawowe zwroty w obcych językach
 • zobaczą i przymierzą tradycyjne stroje
 • poznają mity, legendy i wierzenia
 • wykonają hinduskie maski, meksykańskie sombrero czy gruzińskie czapki…

Do wspólnej podróży zapraszamy dzieci wraz z wychowawcami.
Wszystkie wykonane na warsztatach przedmioty stają się własnością dzieci.

Masha i Ahmed w naszej klasie

Dla kogo? Dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1-3)
Czas: 2 godz.
Cena: 600 zł*

Zajęcia wprowadzają w temat podobieństw i różnic między ludźmi poprzez zabawy plastyczne, manualne oraz gry ruchowo-taneczne. Pierwsza część warsztatów prowadzona jest w języku obcym. Przeżycie sytuacji niezrozumienia jest wstępem do rozmowy o uczuciach towarzyszących komunikacji i znalezieniu się w nowej sytuacji. Dzieci m.in. poznają mapę świata, tworzą wizerunki ludzi i rozmawiają o różnicach oraz podobieństwach między nimi. Na zakończenie przedstawiamy sytuację dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole oraz proponujemy zasady przyjaznej zabawy z nowymi kolegami i koleżankami.

Graj fair z innymi

Dla kogo? Trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, liderzy społeczności lokalnych
Czas: 4 godz.
Cena: 1000 zł*

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody i dobre praktyki w pracy z osobami z różnych społeczności i w różnym wieku. Wspólnie odpowiemy na pytania: Kim jest trener i zawodnik „fair”? Jaka jest rola animatora w integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem? Czym jest gra fair z innymi w środowisku lokalnym? Nauczymy rozpoznawać zachowania dyskryminacyjne, podejmować działania naprawcze, przeprowadzić własne sportowe projekty antydyskryminacyjne. Szkolenia prowadzone są w oparciu o aktywne metody kształcenia.

Uczestnicy warsztatów otrzymają podręcznik „Graj fair z innymi” zawierający przykłady dobrych praktyk, scenariusze ćwiczeń, wskazówki organizacyjne i wyniki badań socjologicznych. Spotkania będą również okazją do rozmowy z ekspertami fundacji, wymiany doświadczeń, zapoznania się z możliwościami grantowymi i mapowania partnerstw.

Praca w klasie wielokulturowej

Dla kogo? Nauczyciele, wychowawcy, trenerzy
Czas: 4 godz.
Cena: 1000 zł*

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom istotnym w podejmowaniu działań edukacyjnych i integracyjnych z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską. Przybliżamy emocje, oczekiwania i umiejętności społeczne dzieci w sytuacji szoku kulturowego. Opowiadamy jak zdarzenie migracji przymusowej wpływa ich rozwój, jak ich integrować i jak zapewnić poczucie bezpieczeństwa w międzykulturowej grupie. Wspólnie z uczestnikami analizujemy jak ta sytuacja wygląda z punktu widzenia dziecka, pedagoga i rodzica. Warsztaty mają część teoretyczną i praktyczną.

Program warsztatów

 • Wprowadzenie: wymiana doświadczeń
 • Dziecko cudzoziemskie w placówce edukacyjnej – metody pracy z grupą, pierwsze spotkanie
 • Piłka w grze: fair play w teorii i praktyce działań środowiskowych
 • Wzajemne oczekiwania a osobiste doświadczenia dzieci: studium przypadku, bezpieczna przestrzeń edukacji i rozwoju
 • Komunikacja a bariera językowa: symulacja, kompetencje wychowawcy międzykulturowego
 • Podsumowanie: wyzwania, propozycje nowych rozwiązań

* Podane ceny dotyczą zajęć na terenie Warszawy dla grup 20-25 osobowych. W przypadku warsztatów wyjazdowych (na terenie całego kraju) doliczamy koszty dojazdu i ewentualnego noclegu. Cena obejmuje wszystkie materiały, przygotowanie i poprowadzenie warsztatów.