Reveal 2

Reveal 2

Podnoszenie efektywności wolontariatu w Europie poprzez nauczanie dorosłych

REVEAL: Rising Efectiveness of Volunteering in Europe through Adult Learning to projekt, który Fundacja dla Wolności realizowała w międzynarodowym konsorcjum w latach 2015-16. Partnerstwo obejmowało organizacje pozarządowe, stowarzyszenia wolontariackie, animatorów trzeciego sektora oraz firmy prywatne i ośrodki badawcze. Naszym celem było stworzenie kursów edukacyjnych i bazy wiedzy w formie otwartych zasobów edukacyjnych (OER) dla wolontariuszy i osób pracujących w trzecim sektorze.

Konsorcjum obejmowało 12 partnerów reprezentujących 11 języków używanych w 16 państwach członkowskich oraz kandydujących do Unii Europejskiej. Dzięki tak szerokiej współpracy mogliśmy stworzyć narzędzia zweryfikowane pod kątem różnic kulturowych i językowych.

Nasza oferta obejmie 21 kursów online w 7 kategoriach:

  • zarządzanie eventami
  • narzędzia audiowizualne
  • zarządzanie unijnymi projektami wolontariatu
  • HR i praca z wolontariuszami
  • zarządzanie projektami
  • komunikacja, PR i wystąpienia publiczne
  • zarządzanie finansami

Co zawierają kursy?

  • narzędzia do samodzielnego mapowania, formalizowania i oceny wiedzy oraz kompetencji, pomocne w identyfikacji określonych umiejętności i rozpoznawania braków
  • zestawy wielopoziomowych rozwiązań szkoleniowych, służących uzupełnianiu ww. braków przez niestandardowe rozwiązania edukacyjne
  • interaktywne treści i materiały szkoleniowe, zasoby wiedzy, doświadczeń, studiów przypadku, itp.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.