Od sierpnia 2021 do lipca 2022 Fundacja dla Wolności realizuje Etnoligę w poszerzonej formule w ramach konkursu regrantingowego projektu “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”.

Istotą Etnoligi+ jest integracja młodych migrantów i migrantek oraz Polek i Polaków, wzmocnienie słyszalności cudzoziemców w debacie publicznej oraz podnoszenie wiedzy młodzieży na temat migracji i inspirowanie jej do własnych działań.

Zamierzamy połączyć nasze doświadczenie w organizowaniu inkluzywnych zajęć sportowych z doświadczeniem i narzędziami wypracowanymi w przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Najbardziej zależy nam na dotarciu do nowych grup młodzieży z Mazowsza, która interesuje się sportem.

Etnoliga…

Od 2010 r. nasza fundacja organizuje autorski program integracji międzykulturowej poprzez sport. Osią działań jest amatorska liga piłki nożnej, którą wyróżnia m.in. to, że (a) jest bezpłatna, (b) każdą drużynę tworzą kobiety i mężczyźni z różnych krajów i środowisk, w tym osoby zagrożone wykluczeniem z powodu pochodzenia, ubóstwa, płci czy orientacji seksualnej, (c) przyjmujemy nie tylko całe drużyny, ale też zgłoszenia indywidualne, (d) nie ma nagród rzeczowych, wszyscy dostają medale, a najważniejsze wyróżnienie to Puchar Fair Play, (e) uczestnicy współodpowiadają za przebiegu projektu oraz (f) angażują się w wolontariat na rzecz dzieci uchodźców. Mamy też pewne doświadczenie w nauczaniu o migracji w warszawskich szkołach oraz wykorzystaniu sportu do łączenia odmienności czy przeciwdziałania dyskryminacji.

… dzięki Centrum Edukacji Obywatelskiej…

CEO to największa edukacyjna organizacja pozarządowa w Polsce. Przy jej wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata. CEO prowadzi programy, które rozwijają wiarę we własne możliwości, otwartość oraz krytyczne myślenie, uczą współpracy i odpowiedzialności, zachęcają do zaangażowania w życie publiczne i działania na rzecz innych. Ze wsparcia korzysta około 40 tysięcy nauczycieli, nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek z prawie 10 tysięcy szkół z całej Polski. Wśród tematów, którymi zajmuje się CEO, ważne miejsce zajmuje bliskie nam zagadnienie migracji.

Obecnie CEO realizuje międzynarodowy projekt I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek, którego celem jest podniesienie świadomości społeczeństw europejskich na temat ruchów migracyjnych i promocję edukacji uwzględniającej globalne wyzwania związane z migracjami ludności. W ramach projektu zorganizowano konkurs regrantingowy, którego zostaliśmy jednym z laureatów. Łączna suma wsparcia wynosi 85324,30 zł.

… z plusem!

Dzięki dotacji będziemy mogli rozegrać kolejną, już 23. edycję Etnoligi. To dla nas niezwykle cenna pomoc w sytuacji braku wsparcia z innych krajowych źródeł. Ale same zawody, to tylko początek nowej przygody. Spośród cudzoziemców wybierzemy osiem osób, którym zaproponujemy podzielenie się z polskimi odbiorcami swoimi doświadczeniami związanymi z migracją i udziałem w Etnolidze. Naszych bohaterów sfilmujemy w formie krótkich reportaży wideo. Filmy będą z kolei promować ogólnopolski konkurs dla młodzieży na własne mini-projekty sportowo-integracyjne. Zwycięzców zaprosimy do Warszawy na finałowy turniej z udziałem uczestników Etnoligi. Ostatnim elementem zadania będą warsztaty, które poprowadzimy w mazowieckich klubach sportowych wspólnie z bohaterami filmów.

Bardzo ważnym wymiarem całego procesu jest współpraca – zarówno pomiędzy organizatorami i uczestnikami Etnoligi, jak i pomiędzy fundacją, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz innymi laureatami konkursu regrantingowego – po której obiecujemy sobie zdobyć dużo dobrych, nowych doświadczeń.

Aktualne informacje o naborach i postępach projektu znajdziecie na naszym blogu oraz w social mediach.

Filmy, które powstały w ramach projektu: tutaj.


Zadanie jest realizowane w ramach konkursu regrantingowego projektu “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni funkcję organizacji partnerskiej konsorcjum realizującego projekt oraz organizatora konkursu w Polsce. Tekst wyraża wyłącznie poglądy autorów i autorek i nie może być utożsamiany z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej ani Centrum Edukacji Obywatelskiej.