Sport for Dialogue

Dialog międzykulturowy a sport. Spotkania lokalnych liderów i ekspertów

Sport for Dialogue to cykle tygodniowych spotkań, na które zaprosiliśmy aktywistów, wolontariuszy i naukowców z całej Europy, zajmujących się integracją i wykluczeniem. Zjazdy odbywały się dwukrotnie w latach 2013 i 2015. Tematami dyskusji, prezentacji, warsztatów i wizyt studyjnych w organizacjach pozarządowych, była praca w środowisku wielokulturowym z wykorzystaniem aktywności fizycznej:

  • Rola sportu w wychowaniu młodzieży
  • Bariery integracyjne
  • Dostępność narzędzi i rekomendacji
  • Wymiana i analiza dobrych praktyk
  • Sieciowanie, współpraca międzynarodowa

W rezultacie powstała publikacja zawierająca najważniejsze prezentacje i rekomendacje przygotowane przez uczestników zespołu.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.