Standardy integracji i dialogu międzykulturowego w sporcie

Interesują nas różne aspekty pracy na pograniczu kultur w społecznościach lokalnych i na poziomie międzynarodowym. Do wymiany myśli zapraszamy naukowców, aktywistów, trenerów i liderów z całej Europy, pracujących z różnymi rodzajami wykluczenia.

  • Dyskutujemy o roli sportu w wychowaniu młodzieży
  • Tworzymy narzędzia i rekomendacje do pracy antydyskryminacyjnej w sporcie
  • Rozwijamy lokalne inicjatywy poprzez budowanie partnerstw
  • Wymieniamy doświadczenia i dobre praktyki
  • Planujemy wspólne kampanie społeczne

Podczas seminariów odbywają się warsztaty, prezentacje, wykłady ekspertów, szkolenia i wizje lokalnych projektów.

Realizację spotkań wspiera sieć Football Against Racism in Europe.