Praca z dziećmi uchodźczymi

Dzieci uchodźcy. Metody i konteksty

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom istotnym w podejmowaniu działań edukacyjnych i integracyjnych z dziećmi i młodzieżą uchodźczą. Poprzez aktywne metody wspólnie zastanowimy się, co czują dzieci trafiając do placówek oświatowych, jak włączać nowe osoby, o czym pamiętać prowadząc działania oraz jak zapewnić poczucie bezpieczeństwa w międzykulturowej grupie.

Przybliżamy emocje, oczekiwania i umiejętności społeczne dzieci w sytuacji szoku kulturowego. Opowiadamy jak zdarzenie migracji przymusowej wpływa na rozwój dziecka. Wspólnie z uczestnikami zastanawiamy się też jak ta sytuacja wygląda z punktu widzenia pedagoga i rodzica. Warsztaty mają część teoretyczną i praktyczną.

Program warsztatów

  • Wprowadzenie: wymiana doświadczeń
  • Dziecko cudzoziemskie w placówce edukacyjnej – metody pracy z grupą, pierwsze spotkanie
  • Piłka w grze: fair play w teorii i praktyce działań środowiskowych
  • Wzajemne oczekiwania a osobiste doświadczenia dzieci: studium przypadku, bezpieczna przestrzeń edukacji i rozwoju
  • Komunikacja a bariera językowa: symulacja, kompetencje wychowawcy międzykulturowego
  • Podsumowanie: wyzwania, propozycje nowych rozwiązań

Dla kogo?

Nauczyciele, wychowawcy, edukatorzy, osoby pracujące z młodzieżą i dziećmi.

Czas i miejsce

Zajęcia trwają 4 godz. i odbywają się w uzgodnionym terminie i miejscu.

Cena

Koszt jednego warsztatu wynosi 1000 zł (niezależnie od liczby uczestników, maks. ok. 20 osób). Cena obejmuje wszelkie materiały, przygotowanie i poprowadzenie warsztatów na terenie Warszawy. W przypadku warsztatów wyjazdowych (na terenie całego kraju) doliczamy też koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.