Graj fair z innymi

O sposobach wdrażania fair play podczas treningów sportowych oraz integracji poprzez wydarzenia sportowe

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody i dobre praktyki w pracy z osobami z różnych społeczności i w różnym wieku. Wspólnie odpowiemy na pytania: Kim jest trener i zawodnik „fair”? Jaka jest rola animatora w integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem? Czym jest gra fair z innymi w środowisku lokalnym? Nauczymy rozpoznawać zachowania dyskryminacyjne, podejmować działania naprawcze, przeprowadzić własne sportowe projekty antydyskryminacyjne. Szkolenia prowadzone są w oparciu o aktywne metody kształcenia.

Dla kogo

Szkolenia skierowane są do trenerów i działaczy sportowych, studentów wychowania fizycznego, nauczycieli, migrantów, przedstawicieli mniejszości narodowych, animatorów społecznych i liderów społeczności lokalnych oraz innych osób zainteresowanych wdrażaniem działań antydyskryminacyjnych w sporcie i poprzez sport.

Podręcznik

Uczestnicy warsztatów otrzymają podręcznik „Graj fair z innymi” zawierający przykłady dobrych praktyk, scenariusze ćwiczeń, wskazówki organizacyjne i wyniki badań socjologicznych. Spotkania będą również okazją do rozmowy z ekspertami fundacji, wymiany doświadczeń, zapoznania się z możliwościami grantowymi i mapowania partnerstw.

Czas i miejsce

Zajęcia trwają 4 godz. i odbywają się w wybranym przez Państwa terminie i miejscu.

Cena

Koszt jednego warsztatu wynosi 1000 zł (niezależnie od liczby uczestników, maks. ok. 20 osób). Cena obejmuje wszelkie materiały, przygotowanie i poprowadzenie warsztatów na terenie Warszawy. W przypadku warsztatów wyjazdowych (na terenie całego kraju) doliczamy też koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.